Okul Kitapları Makalesi

Okul kitaplar, ülkemizde ilk ve orta dereceli okullarda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen müfredatlara göre hazırlanmış kitaplardır. Bu kitaplar derslere göre hazırlanmış yazarlara sipariş edilerek yazılan ilkokul ve ortaokulda öğrencilere bedava olarak dağıtılan kitaplardır. Burada genellikle resmi devlet anlayışı egemen şekilde yazılan ya da hazırlanmış kitaplar esası vardır. Yüksek okul aşamasında ise genellikle ders veren öğretim görevlisinin kitapları ders kitabı olarak işlem görür. Her öğretim görevlisi kendi fikir ve bilimsel görüşlerini yazdığı kitabına yansıtmış derslerinde bunları anlatmakta aynı zamanda soru sorarken de sınavlarda hemen hemen bu görüş doğrultusunda sınav yapmakta ve not derecelendirmesi kendi yöntemleri ile çakışmaktadır. Ders kitaplarının içerikleri sorgulamak amacı taşımadan yardımcı ders kitaplarını da okul kitapları serisine dahil etmemiz gerekmektedir. Yardımcı ders kitapları konuyu daha basite indirgemek suretiyle anlamasını kolaylaştırıcı olmasında öğrenciler tarafında tercih edilmektedir. Okul kitaplarına dahil edilmesi gereken başka bir kategoride ülkemizde uygulanan sınavlara hazırlık kitaplarıdır. OKS yada ÖYS için hazırlananlar yanı sıra ders kitabı ya da memur seçme sınavlarına hazırlanan için hazırlanmış yardımcı kitaplarda bu kategoride değerlendirilmelidir.