Online Anket Makalesi

Eğitim anketleri genel olarak eğitenler hakkında, eğitilenler hakkında ve eğitilenlerle eğitenlerin yakın çevrelerinin etkileri üzerine tanzim edilmektedir. Tabi eğitim anketlerini böyle ana başlıklar altında sıralamak ve genel eğitim sonuçlarına göre anketler yapmak mümkünken bazen de spesifik seçilmiş konular üzerine anketler tanzim edilirler. Eğitim anketleri ile birkaç genel anket sorusu yanı sıra özel başlıklarla yapılan anketlerde vardır.

Örnek 1- Üniversite sorunları adı altında tanzim edilen sorulara kılık kıyafet sorusu eklenerek anket tanzim edilirken,

2- Üniversite sınavlarında görülen eşitsizliğinin tespiti için sorulan sorular içerisinde alt başlık olarak puanlama hesaplarında yapılacak değişiklik faaliyetlerinin sorgulanmasını da içerebilir.

2- Lise eğitim sorunları anketine şu sorularla da yapılabilir diye biliriz kısaca

2.1 – Lise de eğitim sorunları

2.1.1 – Lisede eğitiminde Yabancı dil sorunları

2.1.2 – Lise eğitiminde yaşanan ekonomik sorunlar

2.1.3 – Lise eğitmenlerinin ekonomik sorunları şeklinde vb. sorular eklenebilir.

Ayrıca eğitmenler, eğitilenler, eğitilenler, eğitmenlerin ekonomik sorunlarını içeren anketler yapılabilir. Burada yapılan anketler genellikle farklı yöntemlerle sonuçlanırken.

Ülkemizdeki yabancı dil ya da meslek eğitimlerinde görülen birçok soru içeren anketler düzenlenirken temel hedefin sorunları giderici çareler olarak veri oluşturmasına dikkat edilir. Temel hedef ülkesel baz da eğitimin sorunlarını incelemek ve düzeltilmesi için alınacak tedbirlerin ülke için karar alıcılara düzenli şekilde iletilmesinin temindir.