Otomotiv Fabrikaları Makalesi

Otomotiv fabrikalarının kurulması ve çalıştırılması oldukça büyük ve düzgün alanlar ister ve tabii büyük sermaye ihtiyacı bulunmaktadır.Sermaye hem kuruluş aşamasında hem de işletme aşamasında oldukça yüksek montanlı olduğu için genellikle bu tip sermaye sıkıntısı çekmeyen kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilirler.Otomotiv fabrikalarında hem kalite kontrol aşamasında hem de ar-ge çalışmaları işletme sermayesinin oldukça yüksek pay alırken teknolojik yatırımlarda çok önemlidir.Ülkemizde bulunan otomotiv sanayi ana kuruluşları ya yabancı firmalarca yada yanlarına aldıkları kuvvetli Türk firmalarla ortaklık şeklinde kurulmuş ve çalışmaktadır. Otomotiv sektörü ülkenin istihdamına işsizlik azaltılması açısından faydalı olmaktadır. Ayrıca otomotiv fabrikalarında çalışan işçilerin kayıt içi ekonomiye dahil olacak ölçüde işletmelerde çalıştıkları için gerek kaynakta stopaj yapılarak vergi gelirlerinin artmasına gerekse sosyal güvenlik kuruluşu olarak SSK kurumuna gerek işçi gerekse işveren paylarının aktarılması ile katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca yaptıkları sponsorluk anlaşmaları ile sanat ve müziğe katkı yapmakta, gerekse sosyal projelerde olan katkıları sayesinde sosyal dayanışmaya katkıları azımsanamaz.