Özel Ambulans Şirketleri Makalesi

Ambulanslar lokal ya da bölgesel ülkeler tarafından işletilebileceği gibi özel şirketler tarafından da işletilebilir. Özel hastaneler kendi ambulans filolarına sahiptir ve hastalarını bu filoları aracılığı ile taşımaktadırlar. Ayrıca sadece ambulans taşımacılığı hizmeti veren şirketler de vardır. Ve hastaneler bu şirketler ile ortaklık anlaşması imzalayarak hizmetten yararlanmaktadır.