Reklam Ajansları Makalesi

Reklam ajansları genellikle büyük bütçeli reklamları idare eden tanıttıkları firmanın isimlerini ve tanıtacakları ürünlerle ilgili piyasa araştırması ile başlayan hangi tüketici kitlenin hangi tip ünlere daha çok eğilimli olduklarını bilen kişilere sahip organizasyonlardır. Son derece bilimsel verilerle çalışarak hedef kitlenin nabzını tutmak gibi maharetleri vardır.
Reklam ajanslarına teslim edilen reklam bütçeleri kullanılırken reklam kavramına uygun kullanma sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalırlar. Yani ellerine teslim edilen reklam bütçesinin dağılımı ajanslar tarafından yapılarak reklamı yapılacak firmanın ve ürünlerinden hangisine öncelik tanıtacakları ve ellerindeki reklam bütçesini TV reklamları, internet reklamları, gazete ve diğer matbuat reklamlarında kullanacakları sorumluluğunu üstlenmiş olmaktadırlar.
Reklam ajansları genellikle kendi şirket bünyelerinde bulundukları elamanları iyi organize etmek zorunda olup, gerek aynı reklam fikirlerinin bir diğerine sirayet etmesine mani olacak şekilde organize olmaları gerekse grafiker, metin yazarı, yönetmenlerin reklam filmlerinin aynı kalıp ölçülerinden çıkmasına mani olsunlar. Bünyelerinde yani reklam ajansı kadrosunda çalışan elamanların sabit olarak çalışanları olduğu gibi zaman zaman onlarla çalışacak hazır ve reklama özgü çalışanları olmaktadır. Reklam ajanslarında reklam filmlerin seslendirilmesinde oynatacak oyuncu teminine yardımcı olan casting ajansları da hazır olacak şekilde bir yapılanma vardır.