Reklam Makalesi

Gazeteler, dergiler, afişler, radyo, televizyon ve tabelalar sayesinde çeşitli mal ve hizmetlerin insanlara sunulup tanıtılmasıdır. Bu mal ve hizmetlerin nereden, ne fiyata alınacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında tüketiciye bilgi veren, parasını en iyi şekilde nasıl değerlendireceğini gösteren bir araçtır. Üreticinin, iyi bir pazar bulmasına, çabasını değerlendirmesine, yeni üretim ve yatırımlara yönelmesine katkısı büyüktür.