Reklamcılık Makalesi

 İlk olarak, 21. Yüzyılın ticaret sektörü olan Network Marketing sisteminden bahsetmek istiyorum... Network Marketing; Diğer bi deyişle Doğrudan Satış diyebiliriz, günümüzde çoğu üst düzey firmalar bu sektörü kullanmaktadır. Bu sektörü, sistemi kullanan firmaların amacı normal reklam ile onca para harcamalarına rağmen,  istedikleri sonucu pek fazla elde etmemeleridir. Network (internet ağı), Tavsiye yoluyla satış demektir...bilindiği gibi çağımız internet çağıdır, ve başta bütün üst düzey firmalar, insanlar olmak üzere herkes günlük hayatın neredeyse bütün işlerini internet üzerinden gerçekleştirmektedirler. Firmalar onca parayı reklama verip pek iç açıcı sonuç almamak yerine Network Marketing sistemini kullanarak, hem yeni müsteriler kazanıyorlar hemde kazandıkları müşteriler sayesinde ürünlerini, işlerini tanıtıyor.... Bazı firmalar Network Marketing sistemini kullanarakta, ürünlerini tanıttıkları için müşterilerine kar payı veriyorlar....

 Dünyada reklam sektöründe onca paralar dönüyor, ve üst düzey firmalar reklama onca harcamalar yapmaktadırlar,,, hepimiz görüyoruz televizyonlarda hergün onlarca yeni reklamlar yayınlanıyor, firmalar ürünlerini piyasaya rakiplerinden önce sürmek ve daha çok rağbet görmek için birbirleriyle yarış içindeler... bu zamanlarda ise firmalar, online reklama yönelmiş durumdalar yani Network Marketing sistemini kullanmaya başladılar ve her geçen gün bu sistemi kullanan firmaların sayısı hızla artmaktadır...

 Firmalar artık çağımız en önemli iki şeyi olan İNTERNET ve NETWORK MARKETİNGi birleştirerek şimdiden büyük başarılara imza atmış durumdalar... peki biz bunun neresindeyiz...

mcılık başlı başına zaman ve sermaye ayrılması lazım gelen aynı zamanda kendi reklamları vasıtasıyla piyasa edinilmesi gereken bir iştir.Bir çok meziyetin bir arada olması gerekir iyi bir işveren, piyasaya yakın bir firma idaresi, kurumsal kimlik, bu kimliği dolduracak personele verilecek işlerin zamanlaması, müşteri ilişkileri bunların ajansları ayakta durması gerekli fonksiyonlardır.Batıda reklam ajansları Puplicite denilen bir kelime ile ve bu kelimenin mantığına uygun olarak örgütlenirler ve çalışırlar onlara göre reklamcılık basit duyurma be bilgi iletme çabalarıdır.alımı şu fiyata satıyorum, mağazama şu çeşit mallar geldi, şu malları ithal ettim, benim dershanem gelirseniz şu kadar zamanda şu lisanı öğretirim tarzındaki duyurulardır.Puplicite nin tam anlamıyla Türkçe karşılığı yoktur. Puplicite, alıcı olan halkla, satıcının kaynaşmasını, birbirilerini tanımasını, birinin öbürünü ezmesine göz yummadan karşılıklı çıkarların korunmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Halkın ruhsal yapısını bilmekten, pazarlamaya, üretim öncesi araştırmalardan, satış arttırma çözümlemelerine kadarher türlü çabayı kapsar. Batı ülkelerdeki reklam ajanları bu mantık altında çalışırlar ki bu durum uluslarası reklam sermayesinin ülkemize akması sonucu bizde de oldukça kullanılmaya başlamıştır.