Sağlık Kitapları Makalesi

Sağlık kitapları ile tıp kitaplarını biri birinden ayırmak gereklidir. Tıp kitapları genel de tıp fakültesi öğrencileri yetiştirmek hedefi üzerine yazılmış olanlardan başlayarak önce temel eğitim verirler daha sonra kendilerine özgü bir dille yazılmak suretiyle diğer doktorların okuması amacına hizmet eden kitap türleridir.

Sağlık kitapları ise yine konunun uzmanlarınca yazılan ama hakkın diline ve konuşma diline yakın şekilde kaleme alınır. Sağlık ansiklopedileri, genel sağlık bilgileri içerikli kitaplar, diyet kitapları, çocuk kitapları doğum öncesi ve sonrasında eğitmek amaçlı, ilk yardım kitapları olarak yazılan sağlık kitapları yanı sıra beslenmeyle ilgili bilgiler içeren ya da beslenmede kullanılan yiyeceklerle ilgili bilgiler içerirler. Bazen de basit hastalıkların tedavisine yönelik davranış biçimlerini ve zarar ve yan etkisi olmayan ilaçların kullanılması ile ilgili bilgileri bünyesinde saklayan sağlık kitaplarına rastlamak mümkündür.