Şehir Makalesi

Şehir Farsçadan dilimize girmiş olan kelimedir. Ayrıca kent anlamında kullanılmaktadır.Şehir ile kent aynı anlamdadır, il veya vilayet ise şehir veya kentin yanı sıra belirli bir alandaki orman, otlak, dağ, köy, bataklık, göl gibi bütün coğrafi unsurları içermektedir.Kent sözcüğünün sözlük anlamı ise tarımsal olmayan büyük yerleşim anlamı taşımaktadır.Günümüzde nüfusun artması ile birlikte her yerleşim yeri günden güne büyümekte köyler kasaba kasabalar belde beldelerde ilçe ilçelerde il illerde büyükşehir büyükşehirlerde metropol olmaktadır. Ülkemizde büyük şehirlere örnek olarak İstanbul Ankara, İzmir gibi şehirlerimizi saymak mümkündür.Ülkemizde toplam 30(Otuz) tane büyükşehir,bulunmaktadır.Bunlar;Adana,Ankara,Antalya,Aydın,Balıkesir,Bursa,Denizli,Diyarbakır,Erzurum,Eskişehir,Gaziantep,Hatay,İstanbul,İzmir,Kahramanmaraş,Kayseri,Kocaeli,Konya,Malatya,Manisa,Mardin,Mersin,Muğla,Ordu,Sakarya,Samsun,Şanlıurfa,Tekirdağ,Trabzon ve Van.Bu büyük şehirlerimizin 14 (on dört ) tanesi 2014 yerel seçimlerinden sonra büyükşehir olmuştur.Şehirlerin her birinin ayrı ayrı bir tarihi bir geçmişi bulunmaktadır.Her birinde farklı faklı medeniyetler uygarlıklar yaşamıştır.Aslında şehirleri şehir yapan nüfusları değil bünyesinde tarihinde çehresinde taşıdığı uygarlıkların izleridir.Ülkemizde de bir çok medeniyetler uygarlıklar yaşadığı için izler bıraktığı için her şehrimiz ayrı bir şehirdir.Hiçbirinin bir benzerine başka bir coğrafyada rastlamak mümkün değildir.Güzel ülkemizin her bir şehrinde ayrı bir tarih yatmaktadır. Gezip görmemiz gereken bir çok güzel şehrimiz bulunmaktadır.Gezip görmeliyiz ki değerini daha iyi bilelim yurdumuzun şehirlerimizin. Şehirlerimiz gün geçtikçe yavaş yavaş kendi özelliklerini kaybetmekte ve bir farkında olmadan bunları kendi elimizle yapmaktayız ne yazık ki. Şehirlerimize sahip olmasını bilmemiz şehirlerimizin şehir olma özelliğini korumalıyız.