Sigorta Sektörü Makalesi

Sigorta sektörü genellikle bankacılık gibi bir finans sektörü olarak nitelenir ve dünyanın her yerinde bu böyledir.Nedeni ise sigorta şirketleri topladıkları primleri kasalarında yada munzam hesapta tutmak yerine aktif piyasalarda değerlendirmek suretiyle kar elde ederler.( sadece ülkemizde reüsrans ve sigorta şirketleri toplanan aktiflerinin zaman içinde değişen oranlarla devlet tahvili almak zorunluluğu vardır ) Böyle olması kar etmeleri sadece prim toplamak yada tazminat ödemek ile geçer ne aktivetileri bu kadar olur nede personel istihdam etme konusunda titiz davranma şansları olur.Sıkça söz ettikten sonra reüsrans ne demektir kısaca değinelim.Ülkemizde sigorta hizmeti vermek üzere ruhsat almış tüm şirketlerin birlikte oluşturduğu sigorta şirketleri birliğinin genel adıdır. Sigorta şirketleri yapılanmaları 7397 sayılı Murakebe kanununa göre düzenlenmek zorundadırlar.