Sigorta Makalesi

Sigorta insan hayatında uğrayacağı hasarları yada oluşabilecek durumlar karşısında karşılaşabileceği riskleri tazminat yolu ile giderilmesi gereken bir sistemler bütünüdür.Gelişmiş ülkelerde uygulanan sigortacılık sistemi ile ülkemizde uygulanan sigorta mantığı ve tazminat mantığı bire bir olmasa da oldukça fazla uyum gösterir.Devlet tarafında oluşturulmuş kanun ve yönetmeliklerle çalışan bu sistem genelde esasını 7397 sayılı murakabe kanunundan alarak zamanında güncelleşen yönetmeliklerle yol alan sistem iki taraflı çalışmakta ve bunlara sigorta yapan kuruma sigortacı sigorta yaptırana da sigortalı adı verilen ve branşlar içinde hizmet sektöründe yerini almıştır.Son zamanlarda yapılan değişiklik ile özel emeklilik branşı genel sigortacık anlayışından değişik bir mantıkla idare edilir ve sigorta kuruluşlarının üst kurullarınca denetlenir.Sigortacılık bireylerin yada ailelerin taşınır taşınmaz bir çok konuda ödeyecekleri prim dediğimiz taksitlere bölünmüşlerdir alacaklarının ilk taksitlerini aldıktan sonra başlar ve ödemeler düzenle yapıldığı süreçte sigorta edenin yükümlülüğü devam eder.Sigortalı taksitlerini edime uygun yerine getirirse tazminat hakkından feragat etmemiş sayılır.Sigorta şirketleri ülkemizdeki kanun hükümlerince anonim Şirket olarak faaliyete başlar ve ticari faaliyetlerini böyle sürdürebilirler.Son zamanlarda ülkemizde yabancı sermaye akımından bu sektör payına düşeni almış çok fazla uluslar arası faaliyet gösteren sigorta firması gelip bizim kurduğumuz şirketlere ortak olmuş yada özelleştirme aşamasında şirket almış yabancı ortaklar vardır.Ülkemizde sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığının verdikleri izinle kurulur.Şu anda bu şirket iki ana bölüme ayrılmıştır.Bunlardan birincisi kaza poliçeleri ( ferdi kaza, yangın, hırsızlık, zorunlu trafik poliçesi düzenlemek, kasko, harici su basması. Dahili su, kasa sigortaları, deprem ve buna benzer afet sigortaları, gemi ve yat sigortaları, yolculuk sigortaları, tarım sigortaları, sağlık vb gibi ) bir çok değişik branşta hizmet verirken Sigorta şirketlerinin ayrıca bölüm ve farklı şirket oluşturarak emeklilik sigortasını gündemlerine almışlardır.