Sigortacılık Makalesi

Sigorta şirketleri ana şirket olarak teklif kabulü yapıp poliçe düzenleyebilme yanı sıra isimlerini ve teminat garantilerini belli şartlarla acentelere devir ederek her yerde bulunmak yerine her yerden sigortalı toplamak şansına sahiptirler.Ülkemizde yüksek sermaye şartları nedeniyle bu işte öncülük etmiş olan bankaların yeterli bilgi beceriye sahip elamanlara meslek içi kurslar ve seminerlerle bilgi ve becerileri artırma yoluna gidilmektedir. Siortacılık yapan acentelerin sigorta şirketince belirlenmiş yetki ve sorumlulukları vardır.A sınıf acentalar poliçe kesme ve tahsilat yapma yetkisine sahipken B sınıf acenteler ve poliçe tanzim edemez ve prim tahsil edemezler, sigorta acenteleri sigortacılığa esas teşkil eden ve Hazine müsteşarlığınca yayınlanan yönetmelik esaslarına uygun kişler yada kurumlara verilebilirler.