Siyaset Kitapları Makalesi

Siyaset Kitapları, içerik olarak hem dönemsel davranışlardan hem de şahsi düşüncelerden, tercihlerden ve yanlışlardan oluşan bir yapı izlerler. Yazarları genellikle objektif olmaktan uzak olarak bakılan kişilerden oluşur. Siyaset kitaplarında ya genellikle çok kısa bir dönem incelenir ve olaya mümkün mertebe karışmış her şahıstan söz edilir ya da fikirsel açıdan bakılır ama yazılan zamanın öncesinden başlamak tekniği ile başlanır yazılmaya, daha sonra dönem içindeki siyaset dinamikleri ile beslenir ve geliştirilir burada siyasi kitapların hangi konularda yazıldıkları konusunda ana başlıklar vereceğiz, belirli dönemlerin siyasi ve doktrinsel görüşlerini açıklayan ve hedefler koyan kitaplar, toplumsal olaylarla ilgili siyasi görüşleri olaylar gelişiminde içeren kitaplar çeşitli sosyal ya da sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini olumlu anlamda ya da olumsuz anlamda anlatan kitaplar, siyaset felsefesini içerikli kitaplar, din felsefesi ve diğer felsefelerle uzlaşma ya da çatışma içindeki görüşleri içeren kitaplar olarak sıralanabilir. Ülkede ya da ülkeler arasında siyasi görüşlerini anlatan kitaplar ve bu fikirlerin ilk ortaya koyan kişilerin hem düşüncelerini hem de şahsi, kişilik bilgilerini içeren kitaplar olarak sıralanırken fikir sahibi olmuş ya da siyasi açıdan ülke de yapılan işlerin otobiyografileri ve anılarını siyasi platformda önemli olan şahısların yaşadıklarını anlatan kitaplar da siyasi kitaplar kategorisine girerler.örnek olarak saymak istersek siyasi kitaplar kategorisine Kenan Evren’ nin anıları olacağı gibi, masonluk ya da roteryanlık üzerine yazılmış kitaplar, soykırım iddaları üzerine yazılmış ve bunlara karşı tezler oluşturan kitaplardan söz edebilir. Burada kitap yazma genel kuralları geçerlidir.