Tarih Kitapları Makalesi

Tarih kitapları yazılım olarak şu kategorilere tabidirler ya tarihin dönemini, ya tarihsel olayların derinlemesine incelenmesine ya da tarihsel kişilerin kişilikleri ve davranış biçimlerine göre hareket edilerek yazılanlar olduğu gibi tarihsel değeri olan mahaller için de tarih kitapları yazılırlar. Örneklemek gerekirse Osmanlı İmparatorluğunun tarihi bir dönemsel tarih konusudur, aynı zamanda bu tarih içinde kurulan; İttihat ve Terakki Cemiyeti ayrıca incelenirken İttihat ve Terakki Cemiyetinin önemli kişilerinden biri olan Talat Paşa için hem kişiliği, hem eğitimi, yaptığı işler ve sonuçları ele alınarak incelenir ama bu zamanda tarihsel dönem vurguları da yapılarak bir bütünlük sağlanır. Tarih kitapları sistematik bir yazılım gerektirir ve oldukça geniş araştırmalar yapılarak yazılabilirler. Kitapların oluşmasında genel kitap yazma kurallarına titizlikle uyulur. Bir başka örnekleme ile açıklık getirirsek savaş tarihi, yazacak bir tarih yazarı o dönemdeki demografik yapıdan, ordunu gücünden, ekonomik yapısından ülkeyi yönetenlerin ruhsal yapılarına kadar hazırlıklarını yaptıktan savaşın seyri ve taktikleri hakkında bilgiler verir sonuçlarını ise ekonomik kazançlar ve kayıplar hanelerini yeni oluşan siyasi yapıyı, hatta savaş yapılan tarih kesitinde iki ülkenin komşularının da tavırlarını göz ardı etmez ve elinden geldiğince objektif tespitleri kitaplarına yansıtır. Ülkemiz tarihi konusunda tarih kitabı yazacak olanların Osmanlıca lisanına hakim olması yada İngiltere ile ilgili bölümler için ise kendisi hakim değilse hakim olan bir kişi ya da kuruştan yardım alması gereklidir ki yanlışlara düşülmesin ve tartışmaların odağı haline gelmesin. Tarih kitapları genel olarak inceleme geniş kapsamlı araştırma bilgi nüvesi üzerine kurulmuş kitap türleridir. Bazen dönemleri inceleyen hatta irdeleyen tarih kitaplarının yanı sıra çağları inceleyen tarih kitapları yazılmakta zaman zaman da tarih kitapları arasında dönemsel sosoyal yaşam figürlerini inceleyenlere rastlamak mümkün olmaktadır.