Taşıt Tanıma Kartı Makalesi

Oluşturulacak sistemde, motorlu kara taşıtlarına monte edilen ve hafızasında taşıta ait çeşitli bilgileri muhafaza eden elekronik cihazlar, akaryakıt alımı sırasında bu bilgileri otomatik olarak pompalara bağlı yazar kasalara iletecek. Sistem, akaryakıt alımı sırasında, pompa tabancasının taşıtın yakıt deposunun girişine yaklaştırılmasıyla çalışmaya başlayacak ve taşıt kimlik birimindeki programlı bilgiler, taşıt ve pompadaki cihaz vasıtasıyla yazar kasaya aktarılacak. Taşıt kimlik biriminde, öncelikle taşıtın plaka bilgisi ile motor ve şasi numarası bulunacak. Bu amaçla araçların ön camına ya da depo kapağının yanına, çipli mikro kartlar yapıştırılacak. Söz konusu kartlar, ödeme kaydedici cihazlarla iletişim yapabilecek özellikte olacak. Bu kartlar, taşıta kolaylıkla çıkartılamayacak şekilde monte edilecek ve çıkartılmak istendiğinde bir daha kullanılamayacak şekilde tahrip olacak. Kartın üzerine kaydedilen bilgiler silinemeyecek ve yetkili kişiler dışında da değiştirilemeyecek. Her taşıt kimlik birimi, yurt genelinde bütün ödeme kaydedici cihazlarla iletişimi sağlayacak özelliklere sahip bulunacak. Taşıt kimlik birimi sistemine otomobil, motosiklet, minibüs ve midibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, panel van, motorlu karavan, kamyonet, kamyon, çekici, traktör ve özel amaçlı taşıtlar ‘itfaiye, cankurtaran, cenaze aracı vb) dahil olacak. Bu taşıtlara takılacak kimlik birimleri ile bunlarla iletişimi sağlayacak cihazların üretim, ithalat, montaj, programlama ve servislik hizmetleri, Maliye Bakanlığından onay alacak üretici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından yerine getirilecek. Taşıtların satılması ya da plaka değişikliği durumunda, taşıt kimlik biriminde yapılacak güncelleme de, üretici veya ithalatçı kuruluşlarca gerçekleştirilecek. Yeni sistem uyarınca taşıtlarına programlanmış kimlik birimi takılan taşıt sahiplerine, üretici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından birer taşıt kimlik belgesi verilecek. Belgede, araca ait bilgilerin yanı sıra üretici veya ithalatçı firmanın unvanı ile montaj ve programlama işlemlerini yapan servis elemanının kimliği de yer alacak. Maliye Bakanlığı, uygulamaya ilişkin Tebliği, 2007 yılının ilk yarısında çıkaracak. Tebliğin ardından üretici ve ithalatçı firmaların başvuruları alınacak. Başvuruların incelenmesinin ardından Maliye Bakanlığınca gerekli koşulları taşıyan firmalara yeni sistem için onay verilecek. Bu sürecin tamamlanmasından sonra da söz konusu cihazlar temin edilecek ve montaj işlemine başlanacak. Taşıt kimlik sistemi, ilk aşamada trafiğe yeni çıkacak araçlar için devreye girecek. Halen trafikte olan araçlara da, yeni sisteme uyum sağlamaları için 1 yıllık bir süre verilecek. Yeni sistemin akaryakıt istasyonlarına ortalama maliyeti 1.500 dolar olacak. Çip maliyeti ise 2 doları aşmayacak.

Bu arada Maliye Bakanlığının başlangıçta akaryakıt sektöründe mali takip amacıyla uygulamaya koymayı planladığı kimlik tanıma sistemi, diğer kamu kuruluşlarının talebi üzerine çok amaçlı hale dönüştürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığına yeni sistemden kendilerinin de yararlanmaları için başvuruda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, çipli kartlara yüklenecek ek bilgi ile çalıntı taşıtların bulunabileceğini belirtti. Karayolları ise yeni kartların köprü ve otoyollardan geçişte kullanılan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kartlarının yerini almasını talep etti. Yapılan görüşmelerde, söz konusu kartlara mali takiple ilgili bilgilerin Maliye Bakanlığınca yüklenmesi, hırsızlara yönelik takip ve OGS için de Emniyet ve Karayollarınca yükleme yapılması kararlaştırıldı. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyeleri, çipli kartların belediyelerin kurduğu kamuya ait otoparklara giriş-çıkışlarda da kullanılması talebinde bulundu. Maliye Bakanlığı, bu talebe de olumlu yanıt verdi. Maliye yetkilileri, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Radyo frekansı sistemi (Radio Frequency Identification-RFID) ile çalışan çipli kimlik kartları araçların ön camına ya da yan tarafına yapıştırılacak. Karayolları için ön cam daha pratik görünüyor. Bu yüzden çok amaçlı sistemde bu kartlar, aracın ön camına takılacak. Mali takip için bize kart kapasitesinin yüzde 10′u yetecek. Geri kalan yüzde 90′lık bölümün bir kısmına Emniyet ayrıca yükleme yapabilecek. Emniyet, belirli yerlere bu kartlarla bağlantılı alıcılar da koyabilir. Aynı şekilde Karayolları Genel Müdürlüğü, kartların bir bölümüne OGS bilgilerini yükleyebilecek. Belediyeler de, özellikle İstanbul’da şehrin belirli merkezlerinde inşa edilecek otoparklara giriş-çıkış için bu kartları kullanabilecek. Bütün bunların detaylarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz.

Kartların kalan bölümünü de özel sektör kuruluşları, kendi merkezlerine giriş-çıkış için kullanabilir.