Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme, ulusal ve uluslar arası hukuk alanında uzman hukukçu tercümanlar tarafından yapılan yazılı tercüme işlemidir. Hukuki ve ticari anlaşma ve sözleşmeler, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, vekâletnameler, patent sözleşmeleri, beyannameler, diploma, pasaport, öğrenci belgeleri gibi birçok hukuki belge için tercüme büroları hukuki tercüme hizmeti verir.

Akademik Çeviri

Akademik çeviri, tüm bilim dalları için yazılan makale, araştırma, tez, rapor, ödev gibi çalışmaların profesyonel akademik tercümanlar tarafından istenilen dile çevrilmesine denir. Akademik metinlerin uzman ve deneyimli tercümanlar tarafından çevrilmesi gerekir. Sky tercüme akademik çeviri konusunda bilimsel konulara hâkim tercümanlar ile akademik çeviri hizmetini en iyi şekilde verir.