TERÖRİZM

Tedhişçilik olarak da bilinir. Siyasal bir hedefe ulaşmak amacıyla, devlete, halka ya da bireylere karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurma olarak tarif edilebilir.

Sağ ve sol siyasal örgütler, milliyetçi ve etnik gruplar, devrimciler ve devletlerin ordu ya da gizli polis örgütleri çeşitli biçimlerde terörist yöntemlerden faydalanırlar. Terörizme tarihinin her döneminde ve bütün ülkelerde rastlanmıştır. Fransız devrimi sırasında terörizme başvurulmasını savunan Robespierin hüküm sürdüğü dönem tarihe terör dönemi olarak (1893-1794) geçmiştir.

Terörist eylem ve uygulamalar 20 inci yüzyılda büyük değişiklikler geçirdi. Terörizm aşırı sağdan sola uzanan siyasal yelpazede çok sayıda harekete damgasını vurdu. Otomatik silahların ve elektrikle patlatılan kompakt patlayıcıların geliştirilmesi teröristlere daha büyük bir hareketlilik ve vurucu güç kazandırdı.

Terörizm daha çok var olan siyasal kurumları sarsmak ya da yıkmak amacında olan birey ya da gruplarla özdeşleştirildi. Sömürgeciliğe karşı bağımsızlık mücadelelerinde (İRLANDA), Aynı topraklar üzerinde hak iddia eden ulusal toplulukların çekişmelerin (FİLİSTİN), Farklı dinsel mezhepler arasındaki çatışmalarda (KUZEY İRLANDA), Ve yönetimlerle devrimci güçler arasındaki iktidar mücadelelerinde (MALEZYA, FİLİPİNLER, İRAN, NİKARAGUA, ELSALVADOR), Taraflar çoğu kez birbirlerini suçladılar.

Modern iletişim araçlarının devreye girmesi ile halk üzerindeki etkisi daha da arttı. Şiddet eylemlerinin televizyonda haber konusu olması ve bu yolla mesajların doğrudan milyonlarca kişiye ulaşması, taleplerin yakınmaların ve siyasal amaçların propagandasında terörizmin kullanılmasını getirdi.

Günümüzde terörizmin daha önceki uygulamalarından bir farkıda kurbanların genellikle rastgele seçilen ya da terör eylemleri sırasında tesadüfen olay yerinde bulunan suçsuz kişilerden oluşmasıdır.

Halkın desteğini bulmayan bu grupların yöneldiği başlıca mücadele biçimi adam kaçırma ve bombalama gibi eylemlerdir. Japonya da KIZILORDU, İtalya da KIZILTUGAYLAR, Fransa da ki DOĞRUDAN EYLEM 20. Yüzyılın önemli terörist grupları arasında sayılabilir.

Türkiye’de terörizm 70 li yıllarda kendini göstermiştir. Çeşitli isimler altında küçük çapta başlayan bilahare adam kaçırma, bombalama, baskın düzenleme gibi gelişme gösteren terör bu günlerde savunmasız insanlara saldırı düzenleyerek çoluk çocuk demeden toplu katliamlara, kalabalık mahallere bomba yerleştirmelere saldırmalara kadar tırmanmıştır.

Terörizm bir anlamda haince saldırı düzenleyerek toplumu yıldırmak ve halkı huzursuz etmek olduğundan yönetimlerin amacı her türlü terörü önlemek ve halkın refahını sağlamaktır.
Gerek dünyada gerekse Türkiye’de terörizm hiçbir zaman başarıya ulaşmamıştır. Teröre bulaşmış her insanın ve terörizmin sonu mutlaka hüsrandır.