Tırtıl Makalesi

Tırtıl, ince uzun gövdeli olan kelebeklerin kurt biçimindeki larvalarıdır. Kelebeklerin yaşam çemberinin öteki iç çevresi yumurta, krizalit ve kanatlı ergin böcek evreleridir. Tırtıl, yumurta ve krizalit arasında yer alır.
Kanatları ve pulları yoktur. Fakat kimisinde parlak renkler ile donanmış olan gövdenin üzerinde kıllar, değişik boy ve biçimde kabartılar, hatta ısırgan kıllar bulunur.
Gözleri ise, kanatlı böceğinki gibi mirkaç mercekli değil, tek merceklidir.
Bacak biçimi ise, uçları birer tırnakla sona eren üç çift göğüs ( toraks ) ve sarsı beş çift karın bacağı ( yalancı bahar ) şeklindedir. Yalancı bacakların bir çifti ise anüs bölgesindedir. Bundan dolayı tırtılların yer değiştirmesi hızlıcadır. Ayrıca bacak biçimi hariç, iki evrede de göğüs ve karnın dış görünüşü aynıdır.
Tırtılda, kelebek görülen uzun duvargalar yoktur.
Çeneleri güçlüdür. Tırtılın bazı türleri, bitkisel dokuları delik deşik eder; çoğu üzerine yumurta bıraktıkları bitki ürününü kemirir.
Kelebeklerin sıvıları emmekte kullandıkları proboskis denilen tüp, tırtıllarda henüz gelişmemiştir. Fakat, vücudun çeşitli kısımlarında gelecek evrelerde edineceği bir takım özelliklerin belirtilerine rastlanır. Deri altında gizli torbacıklar içinde kanatlar oluşmaya başlamıştır. Ağızda proboskis belirtileri vardır. Ancak büyüteç ile görülebilecek büyüklükte duyargaları vardır.
Tırtıl, dört kez deri değiştirebilir. Tırtıl bu esnada yani deri de değiştirirken çeşitli görünüşlere girer. Başlangıçta sert olan deri, yumuşak ve bükülebilir bir duruma gelince tırtıl büyümeye başlar.
Tırtıl çoğunlukla toplu halde ve yedikleri yaprağa sardıkları bir ağ içinde yaşarlar. Besin kaynağı tükenince ya da büyüdükleri zaman, başka tırtıllara saldırdıkları da olur.
Tırtıllar, pis koku salarlar. Tek tek bulundukları belirsiz olan bu koku, toplu halde bulundukları zaman artar ve onları düşmanlarına karşı korur.
Tüylü olduklarından kuşlar tarafından pek, hatta hiç avlanmazlar.
Brüksel danteli ( CLEORA LİCHENARİA ) gibi kimi türler yaşadıkları ortamın renklerine uyum yaparak korunurlar.
Kimi tırtıllar ise, ürkütücü görünüşlerini silah olarak kullanırlar.
DEİLEPHİLA ELPENOR türü kelebeğin tırtılları, tehlike ile karşılaştıkları zaman ön bölütlerini şişirip, göze benzer noktaları, belirginleştirerek, küçük bir yılan görünüşünü kazanırlar. Tırtıllar ipek salgıladıkları için yararlı hayvanlar olmak ile birlikte ekinlere ve ağaçlara çok zarar verirler.
Bu verdiğim bilgilerin dışında bende düşüncelerimi eklersem:
Bence, tırtıl çok büyük bünyesine rağmen, kendisinden umulmayacak bir hız; büyük bir değişim ve yenileşim ile hayatını sürdürmeyi başarır.
Bu da gösteriyor ki, tırtıl çalışkanlığın, sabrın ve gayretin simgesi olan bir canlıdır.