Unıcef Makalesi

Birleşmiş Milletler Örgütünün bölümleri Genel Kurula bağlıdır. Genel Kurulda 5 tane konsey vardır. Güvenlik Konseyi, Vesayet Meclisi, Uluslar arası Adalet Divanı, Sekreterlik ve Ekonomik ve Sosyal konseylerdir. UNICEF bu konseylerden Ekonomik ve Sosyal konseyin bir alt kuruluşudur.
Birleşmiş Milletler, dünya barışı için uluslar arası işbirliğini sağlamak amacıyla, kendi özgür istemleriyle bir araya gelen 150’den fazla ülkenin oluşturduğu bir örgüttür. 24 Ekim 1945’te
kurulan Birleşmiş Milletler, dünyada barışı koruma çalışmalarının yanı sıra, dünya halkları arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesi, anlaşmazlıkların hakça ve barışçı çözümlere ulaştırılması içinde elinden geleni yapar. İşte UNICEF bu büyük örgütün bir koludur. UNICEF gibi birçok kurumlar vardır. Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslar arası Para Fonu (IMF), Uluslar arası Finans Kurumu (IFC), Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gibi… kuruluşları vardır. 1919’da kurulan Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) bu kuruluş Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluştur.
Genellikle Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Uluslar arası Çocuk Sağlığı Fonu adıyla bilinir. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupadaki çocukların ivedi gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur. Günümüzde sürekli bir yapı kazanan UNICEF dünyanın yoksul bölgelerindeki milyonlarca anne ve çocuğa yardım etmektedir. Gerekli mali desteği Birleşmiş Milletler Teşkilatının özel tahsisleriyle karşılar.
UNICEF ırk, din, dil gibi konularda ayrımcılık gözetmeden yoksullara, hastalara ve okuma yazma bilmeyenlere yardım elini uzatan bir konseydir.
UNICEF Birleşmiş Milletlere bağlı Özel bir kuruluştur.