Zaman Makalesi

 Zaman Ölçümü: İş akışları ve dilimleri kullanım amacına uygun belirlenmeli, girdi ve çıktılar, ilgili tüm belge ve bilgiler elde edilmelidir.  Bu noktada iş etütçünün ölçüm alacağı iş hakkında mesleki bilgisi önemlidir. Ergonomik çalışma ortamı sağlanmış, gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. Etüt alınacak işçi yeterli tecrübeye sahip olanlardan seçilmeli, ismi, sicili, tecrübesi, cinsiyeti kaydedilmelidir. Konuyla ilgili herkes (sendika, postabaşı, insan kaynakları vs.) zaman etüdü konusunda önceden bilgilendirilmeli, tüm bu koşullar zaman ölçüm formuna ayrıca onunla tartışmaya girilmemelidir. Etüt yapanın iletişim becerisi çok önemlidir. Çalışanın iş emrini alma, okuma, makineyi işe hazırlama, ayarlama vs. gibi zamanların toplamıyken, işi gerçekleştirme zamanı da yapma zamanıdır. Etkilenebilen ve etkilenmeyen zamanlar; tamamen çalışana bağlı olan (montaj zamanı) ve çalışana bağlı olmayan (otomatik makine çalışması) zamanlarıdır.

 Ölçme noktası ve ölçme yöntemi: Ölçme noktası, iş akışlarının başlangıç ve bitiş noktalarıdır. Ölçme yöntemi bağlamında; eğer tek bir akış diliminin süresi ölçülüyorsa tek zaman ölçmedir, akış dilimlerinin tamamı ölçülüyorsa sürekli zaman ölçmedir.

 Örneklem sayısı: Standart zamanı belirlemek için en az 15 ölçüm alınmalıdır.

 Tempo / Performans derecesi: Performans değerlendirilmesi, iş etütçüsünün hareket akışının verdiği görüntüyü izlemesi ve gözünde canlandırdığı, tasarladığı hareket akışıyla karşılaştırmasıdır. Ölçüm alınabilecek performans sınırı %80 (çok düşük) ila %120 (çok yüksek) arasındadır. Bu sınırların dışında kalan kişilerden ölçüm alınması sağlıklı sonuç vermez.

 Payların belirlenmesi: Dağılım zamanı, bir iş akışının insan tarafından plana uygun olarak yapılması için gerekli tüm ek akış dilimlerine (çeşitli sebeplerle ara vermeler) ilişkin öngörülen zamanların toplamıdır.

 Dinlenme Zamanı: Faaliyet dolayısıyla ortaya çıkan çalışma yorgunluğunu gidermek üzere faaliyete ara verilmesidir.

 Proses zamanlarının hesaplanması ve kullanılması: Zaman etüdü sonucu her bir işlem için “Birim zaman (Standart zaman)” hesaplanır. Üretim planlama ve maliyet çalışmaları için üretim hedeflerinin belirlenmesinde, hat dengeleme çalışmalarında, üretim sisteminin tasarlanmasında, verimlilik ve üretkenlik hesaplarında kullanılır. Prim sistemine göre ücretlendirme yapılıyorsa bu çalışmanın sonuçları baz alınır.