Anket Hazırlama Makalesi

Anket hazırlamak aslında oldukça uzun süreyi konu seçimine ayırmak yanı sıra sorularla deneklerin neye yönlenmiş oldukları alışkanlıkları, eğitim durumları ve düşünce sistemleri üzerine göre tanzim edilirler. Anket hazırlanırken seçilen konu yanı sıra anket hedef kitleye ulaşılması için tercih ve karar mekanizmalarına ne kadar etki etmek maksadıyla oluşturulabilir mantığı üzerine kurulur. Yani tüketim anket mantıklı bir anketin amacı kişiler hangi malı niçin o markayı seçiyor mantığından başlayıp kendi ürünlerine yönlendirme fikriyatı üzerine tanzim edilir. Yani denekleri yönlendirme anketleri ya da tercih sebeplerinde oynayan rollere göre tanzim edilen anketler ve işte burada deneklerin seçileceği sosyal çevreler ve sorulara alınacak cevaplar için hazırlanacak sorular ve beklentiler üzerinde arzu edilen beklentiler olarak hazırlanırken, anketörleri istihdam eden anket düzenleyici kişi yada kurumların mantığına dikkat edilir. Sosyal hedefli anketlerde anketörlerin fikirsel yapısından soru denek olan kişiye kadar çok farklı cevaplar alınabilir ve yorum yanlışlıklarına düşmek mümkün dür. Bir de anketin yorumlanması esnasında uygulanacak metot nedir ve kim ya da kimler yorumlayacaktır.