Boya Çeşitleri Makalesi

Evlerde kullanılan boyalar yapıları itibarı ile sentetik ve su bazlı ( Emülsiye )boyalar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Kullanım amacına bağlı olarak ilk astarlar, macunlar, ara yada son kat astarlar ve son kat boyalar olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.

a – İlk Astarlar : İlk astarlar, boyama sistemlerine ve uygulanan yüzeyin cinsine göre farklı özellikler göstermektedirler. Genel özellikleri ve kullanım amaçları yüzeyi sağlamlaştırmak, yüzeye daha iyi tutunmayı sağlamak, Üzerine uygulanacak diğer kat boya malzemelerine zemin oluşturarak boya sisteminin dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlamak, yüzeyin emiş gücünü minumuma indirerek maliyetlerin azalmasını sağlamak, son kat boyayı bazik/alkali etkilerden korumak, yüzeyi Koruma altına almak (Antikorozif Astarlar) olup bu bakımdan oldukça önemli bir gruptur.

b – Macunlar : Macunlar yüzeydeki çatlak, çukur ve pürüzlerin düzeltilmesi amacı ile spatula ile uygulanan bir ürün grubudur. Macunlar kullanılacağı yere göre çok farklı özellikler gösterseler de, sadece yüzeyi düzeltmek için kullanılmaktadırlar. Macunların kullanılmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır· Macunlar, boyaya yardımcı malzemeler içinde en zayıf ürün grubu olduğu için gerektiğinden fazla kullanılmamaları gerekir. İnce macunlar, sadece ince katlar halinde birkaç kat çalışması ile kullanılmalıdırlar. Daha kalın dolgu isteyen yüzeylere olgun dolgu macunu çeşitleri kullanılmalıdır. Seçilecek macun türünün, yüzeyin bulunduğu ortama uyum sağlayacak özelliğe sahip olmasına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

c – Ara Astar veya Son Kat Astarlar : İlk Astarlar ve macun katlarından sonra kullanılırlar. Ara kat yada son kat astarlar sadece Sentetik boyama sistemlerinde dört amaç için kullanılmaktadırlar. Üzerine uygulanacak son kat boyaya dolgun ve düzgün bir yüzey hazırlama amacıyla, tüm boya kalınlığını artırarak sistemin dayanıklılığını yükseltmek amacıyla, katlar arasında iyi bir yapışma sağlamak amacıyla, macun Katlarının emişini önlemek ve son katın istenilen parlaklıkta kalmasını sağlamak amacıyla kullanılırlar. Astarlar yüzeye uyguladıktan 10-16 saat sonra zımpara yapılır ve ardından üzerine son kat sentetik boya uygulaması yapılır. Ara veya son kat astarların İlk Astarlar Yerine Kullanılmaması gerekmektedir.

d – Son Kat Boya ve Vernikler : Dış ve iç mekan koşullarına göre boyama sisteminin son katıdır ve mekanik, kimyasal, atmosferik etkilere karşı boyama sistemini en iyi şekilde ve dekoratif özellikte güzel görünmesini sağlayarak korumaktadır. Son kat boyalar en az iki kat uygulanır. Ancak tavsiye edilen kat kalınlıklarında ve sarfiyatlarda koruyuculukları mümkün olur. Son kat boyalar ve vernikler yüzey koşullarına ve ortama göre seçildiklerinde gerçek performanslarını ortaya koymaktadırlar.